تاریخچه و دورنما

شرکت ره آورد اقتصادی گلستان درسال 1383 به منظور گام نهادن در امور بازرگانی کار خود را آغاز نمود . این مجموعه پس از یک دهه تلاش در مسیر تولید محصولات مارکتی و شاپینگی، خود را در مسیری جدید قرار داد که پس از آن و در سال 1395 در راستای تولید محصولات فرهنگی و شادی آور برای کودکان اقدام به بررسی بازار و تحقیقات گسترده در این زمینه نمود و در نهایت برند اجی مجی را خلق و تولید انواع پک های شانسی را در دستور کار خود قرار داد. اینک با اقدامات بایسته جدید در مسیر تولیدات افزون تر در راستای جلب نظر مشتریان محترم و هم چنین همراهان و نماینده های محترم استانی سعی دارد با تنوع طلبی و ایجاد اقلام جدید در رضایت جمعی کوشش نموده و امید است این اقدام همواره ادامه داشته و موفقیت های آتی را پی ریزی نماید

مدیران شرکت

مدیران اجرایی مجموعه که در روزهای آتی بسیار از آنها برایتان خواهیم گفت، در جهت پیشرفت و اقدامات اخیر مجموعه گام های موثری را ایفا نمودند که فعلا به ذکر نام و سمت آن ها بسنده نموده و انشاء الله در روزهای آینده از ثمرات تصمیمات و تدابیر آن ها بیشتر برایتان بازگو خواهیم نمود